НBO БЕЛ (12 клас)

Предоставяме общ преглед на темите, които обикновено се разглеждат в Националния изпит по български език и литература за 12-годишни ученици, въз основа на предишните модели и учебни програми, тъй като специфичните изисквания може да варират от година на година и е важно да се консултирате с официални български образователни власти или съответни източници за най-точна и актуална информация.

 

Националният изпит по български език и литература за 12-годишни ученици има за цел да оцени владеенето на български език от учениците, разбирането им на художествени текстове и способността им да ги анализират и интерпретират. Изпитът обикновено се състои от два основни компонента: писмен изпит и устен изпит.

Писменият изпит обхваща езикова компетентност, четене с разбиране, литературен анализ, творческо писане. Устният изпит обикновено включва презентация или дискусия по литературна тема. Студентите могат да бъдат помолени да анализират литературно произведение, да обсъдят значението му и да изразят мнения.

 

НBO БЕЛ (12 grade)

Sunday

18 Sept. – 23 June

39

12:15 – 14:15

(2 X 585) lv. 

НBO БЕЛ (12 grade) online

Sunday

18 Sept. – 23 June

39

12:15 – 14:15

(2 X 585) lv. 

Запази час за консултация

След консултация с наш учител, ще ти дадем професионален съвет какво е нивото ти на съответния език.
Ще направим план на обучение според времето с което разполагаш.