A1 - B1

Ниво A1 отговаря на базовите потребители на езика, т.е. тези, които могат да общуват в ежедневни ситуации с често използвани изрази и елементарен речник. Важно е да се има предвид, че Общата европейска езикова рамка (CEFRL) е системата, която определя и обяснява различните нива на устно и писмено изразяване и разбиране за езици като английския. Състои се от 6 референтни нива: три блока (A или основен потребител, B или независим потребител и C или опитен потребител), които от своя страна са разделени на две поднива, 1 и 2.

УМЕНИЯ НА НИВО А1
Един от въпросите, които може да си зададете, когато прочетете тази информация, е какви езикови умения характеризират човек, който може да докаже, че има ниво А1 по английски? CEFRL определя следното:
Той/тя може да разбира и използва много често използвани ежедневни изрази, както и прости фрази, за да отговори на непосредствените нужди.
Той/тя може да представи себе си и другите и може да задава и отговаря на въпроси относно лични данни, като например къде живее, неща, които има и хора, които познава.
Той/тя може да взаимодейства по лесен начин, при условие че другият говори бавно и ясно и е готов да сътрудничи.

Ниво A2 отговаря на основните потребители на езика, т.е. тези, които могат да общуват в ежедневни ситуации с често използвани изрази и елементарен речник. Важно е да се има предвид, че Общата европейска езикова рамка (CEFRL) е системата, която определя и обяснява различните нива на устно и писмено изразяване и разбиране за езици като английския. Състои се от 6 референтни нива: три блока (A или основен потребител, B или независим потребител и C или опитен потребител), които от своя страна са разделени на две поднива, 1 и 2.

УМЕНИЯ НА НИВО А2
Един от въпросите, които може да си зададете, когато прочетете тази информация, е какви езикови умения характеризират човек, който може да докаже, че има ниво A2 по английски? CEFRL определя следното:
Той/тя може да разбира изречения и често използвани изрази, свързани с области на опит, които са най-непосредствено свързани с него/нея (напр. много основна лична и семейна информация, пазаруване, интересни места, работа и т.н.).
Той/тя може да комуникира в прости, ежедневни задачи, изискващи не повече от обикновен и директен обмен на информация по познати и рутинни въпроси.
Той/тя може да опише с прости думи аспекти от своето минало, среда и въпроси, свързани с неговите/нейните непосредствени нужди.

Ниво B1 отговаря на независими потребители на езика, т.е. тези, които имат необходимата плавност, за да общуват без усилие с носители на езика. Важно е да се има предвид, че Общата европейска езикова рамка (CEFRL) е системата, която определя и обяснява различните нива на устно и писмено изразяване и разбиране за езици като английския. Състои се от 6 референтни нива: три блока (A или основен потребител, B или независим потребител и C или опитен потребител), които от своя страна са разделени на две поднива, 1 и 2.

УМЕНИЯ НА НИВО B1
Един от въпросите, които може да си зададете, когато прочетете тази информация, е какви езикови умения характеризират човек, който може да докаже, че има ниво B1 по английски? CEFRL определя следното:
Умее да разбира основните моменти от ясни текстове на стандартен език, ако те са за теми, с които са запознати, независимо дали в контекст на работа, учене или свободно време.
Може да се справи с повечето ситуации, които могат да възникнат при пътуване до райони, където се използва езикът.
Умее да създава прости, свързани текстове по теми, с които са запознати или към които имат личен интерес.
Може да описва преживявания, събития, желания и стремежи, както и да обосновава накратко мнения или да обяснява планове.

 

English for Adults: Beginner to Intermediate Level (A1-B1)

Monday, Thursday

18 Sept. – 20 June

77

18:45 – 20:45

(2 X 963) lv.

English for Adults: Beginner to Intermediate Level (A1-B1) online

Monday, Thursday

18 Sept. – 20 June

77

18:45 – 20:45

(2 X 963) lv.

Запази час за консултация

След консултация с наш учител, ще ти дадем професионален съвет какво е нивото ти на съответния език.
Ще направим план на обучение според времето с което разполагаш.