B1 - B2

Ниво B1 отговаря на независими потребители на езика, т.е. тези, които имат необходимата плавност, за да общуват без усилие с носители на езика. Важно е да се има предвид, че Общата европейска езикова рамка (CEFRL) е системата, която определя и обяснява различните нива на устно и писмено изразяване и разбиране за езици като английския. Състои се от 6 референтни нива: три блока (A или основен потребител, B или независим потребител и C или опитен потребител), които от своя страна са разделени на две поднива, 1 и 2.

УМЕНИЯ НА НИВО B1
Един от въпросите, които може да си зададете, когато прочетете тази информация, е какви езикови умения характеризират човек, който може да докаже, че има ниво B1 по английски? CEFRL определя следното:
Умее да разбира основните моменти от ясни текстове на стандартен език, ако те са за теми, с които са запознати, независимо дали в контекст на работа, учене или свободно време.
Може да се справи с повечето ситуации, които могат да възникнат при пътуване до райони, където се използва езикът.
Умее да създава прости, свързани текстове по теми, с които са запознати или към които имат личен интерес.
Може да описва преживявания, събития, желания и стремежи, както и да обосновава накратко мнения или да обяснява планове.

Ниво B2 отговаря на независими потребители на езика, т.е. тези, които имат необходимата плавност, за да общуват без усилие с носители на езика. Важно е да се има предвид, че Общата европейска езикова рамка (CEFRL) е системата, която определя и обяснява различните нива на устно и писмено изразяване и разбиране за езици като английския. Състои се от 6 референтни нива: три блока (A или основен потребител, B или независим потребител и C или опитен потребител), които от своя страна са разделени на две поднива, 1 и 2.

Компетенции на ниво В2
Може да разбира основните идеи на сложен текст както по конкретни, така и по абстрактни теми, включително технически дискусии в своята област на специализация.
Може да взаимодейства със степен на плавност и спонтанност, което прави редовното взаимодействие с носителите на езика напълно възможно без напрежение за която и да е от страните.
Може да създаде ясен, подробен текст по широк кръг от теми и да обясни гледна точка по актуален въпрос, като посочи предимствата и недостатъците на различни възможности.

 

English for Young Learners: Intermediate to Upper-Intermediate Level (B1-B2) + НВО/ ДЗИ Английки Език

Tuesday, Friday

18 Sept. – 20 June.

77

18:45 – 20:45

(2 X 963) lv.

Запази час за консултация

След консултация с наш учител, ще ти дадем професионален съвет какво е нивото ти на съответния език.
Ще направим план на обучение според времето с което разполагаш.