IELTS ACADEMIC & IELTS GENERAL

Преподаването на IELTS в нашата Академия е ограничено до езиковите материали за овладяване на езиковия свят на IELTS, както и до практически дейности, практически тестове, полезни съвети за преподаване на IELTS, планове и стратегии, насочени към това как да преодолеете предизвикателствата и да издържите изпита.

Съответно, нашата Академия разработи IELTS VOCABULARY CORPUS ОТ АКАДЕМИЧНИ ДУМИ чрез уеб инструмента Lextutor VP и установява връзка между IELTS речниковия академичен корпус и практиката в класната стая, задоволяване на изискванията за езикови умения, еквивалентни на нивата CEFR C1, C2. С оглед на горепосоченото курсът има за цел да се справи с липсата на езикови умения за полагащите IELTS изпит, да помогне на потенциалните полагащи IELTS да преодолеят някои трудности в тематично базираната лексика, както и да предостави полезни съвети и стратегии за преподаване на IELTS за преодоляване на предизвикателствата и преминаване Изпитът.

IELTS АКАДЕМИЧЕН И IELTS ОБЩ ФОРМАТ

В IELTS има четири работи: слушане, четене, писане и говорене. Има два различни IELTS модула: академично и общо обучение. Тестовете за говорене и слушане са еднакви и в двата модула, но тестовете за четене и писане са различни.

Какво има на изпита?

Paper

Content

Time

Listening

40 questions

Approximately 30 minutes (plus 10 minutes’ transfer time)

Reading

40 questions

60 minutes

Writing

2 tasks

60 minutes

Speaking

3 parts

11–14 minutes

Какво има в IELTS Listening paper?

Документът има четири части, с по десет въпроса във всяка част. Въпросите са в реда на информацията в записа. Части 1 и 2 се занимават с ежедневни социални ситуации. Има разговор между двама говорители в Част 1. Само един човек говори в Част 2. Части 3 и 4 се занимават с образователни и обучителни ситуации. В част 3 има разговор между двама основни говорители. В част 4 само един човек говори по академична тема. Ще чуете записите само веднъж. Използват се различни акценти, включително британски, австралийски, новозеландски и северноамерикански.

Какво има в IELTS Speaking paper?
Тестът за говорене е лице в лице/онлайн интервю между кандидата и изпитващия. Тестът за говорене се записва. Има три части на теста и всяка част следва специфичен модел от задачи, за да тествате вашите говорни способности по различни начини.

Академичен модул
Изберете IELTS Academic, ако желаете да учите на бакалавърско или следдипломно ниво или ако търсите професионална регистрация.

Какво има в IELTS Academic Reading paper?
Текстовете идват от книги, списания, списания, вестници и онлайн ресурси, написани за неспециализирана аудитория. Всички теми са от общ интерес за студенти на бакалавърско или следдипломно ниво. Текстовете могат да бъдат написани в различни стилове: наративен, описателен или дискурсивен/аргументативен. Поне един текст съдържа подробен логически аргумент.

Какво има в хартията за академично писане на IELTS?
Има две задачи за писане и ДВЕТЕ трябва да бъдат изпълнени.
В Задача 1 трябва да опишете някаква визуална информация със свои думи (графика, таблица, диаграма или диаграма). Трябва да напишете поне 150 думи за около 20 минути.
В Задача 2 ви се дава гледна точка, аргумент или проблем, който трябва да обсъдите. Трябва да напишете поне 250 думи за около 40 минути.

Общ модул за обучение
Изберете IELTS GENERAL, ако желаете да мигрирате в англоговоряща държава (напр. Австралия, Канада, Нова Зеландия, Обединеното кралство) или ако искате да обучавате или учите на ниво под диплома.

Какво има в IELTS General Training Reading?
Има три секции с нарастваща трудност. Раздел 1 може да съдържа два или три кратки текста или няколко по-кратки текста. Раздел 2 съдържа два текста. В Раздел 3 има един дълъг текст. Текстовете в Раздел 1 се занимават с ежедневни теми и това са текстове, които човек трябва да разбира, когато живее в англоговоряща страна. Ще трябва да изберете важна информация. Текстовете в Раздел 2 се фокусират върху работни теми. Текстът в раздел 3 се занимава с тема от общ интерес. Стилът на писане в раздел 3 е като цяло описателен и поучителен. Този текст в раздел 3 е по-дълъг и по-сложен от текстовете в раздели 1 и 2. Текстовете в раздел 3 са взети от вестници, списания, книги и онлайн ресурси.

Какво има в IELTS General Training Writing paper?
Има две задачи за писане и ДВЕТЕ трябва да бъдат изпълнени.
В Задача 1 трябва да отговорите на ситуация, като напишете писмо. Трябва да напишете поне 150 думи за около 20 минути.
В Задача 2 ви се дава гледна точка, аргумент или проблем, който трябва да обсъдите. Трябва да напишете поне 250 думи за около 40 минути.

 

IELTS (Academic, General)

Monday, Wednesday, Friday

18 Sept. – 17 Dec.

39

9:00 – 11:45;

15:45 – 18:30

1287 lv. 

IELTS (Academic, General) online

Monday, Wednesday, Friday

18 Sept. – 17 Dec.

39

18:45 – 20:45

1287 lv. 

Запази час за консултация

След консултация с наш учител, ще ти дадем професионален съвет какво е нивото ти на съответния език.
Ще направим план на обучение според времето с което разполагаш.