Български за чужденци

Нашата Академия предлага езикови курсове по български език за чужденци за чужденци, за да научат езика. Курсовете се фокусират върху преподаването на специфични граматични правила, включително деклинация на съществителни и глаголи, спрежение на глаголи, окончания на прилагателни и т.н., както и тематичен речник.

Културен контекст с обичаи и традиции и ситуации от реалния живот ще помогнат на нашите ученици да използват разговорен български език в ежедневни ситуации. Курсовете са разработени с акцент върху правилното произношение на български звуци и интонационни модели, тъй като и двете са предизвикателство за неговорещите езика.

Курсът е интерактивен, включва диалози, житейски ситуации, игри и ролеви игри, които спомагат за упражняването на уменията на учениците по български език, предоставяйки съответна персонализирана обратна връзка и обучение за напредъка на всеки ученик.

Курсът е насочен и към повишаване на културното съзнание и чувствителност към българската култура, традиции и обичаи. Курсът също е адаптивен към индивидуалните нужди на всеки ученик, като предоставя допълнителни материали и източници, както и регулиране на темпото на курса, за да съответства на индивидуалните стилове на учене.

Bulgarian for Foreigners 

Thursday, Sunday

18 Sept. – 23 June

78

16:30 – 18:30

(2 X 975) lv.

Bulgarian for Foreigners online

Thursday, Sunday

18 Sept. – 23 June

78

16:30 – 18:30

(2 X 975) lv.

 

Запази час за консултация

След консултация с наш учител, ще ти дадем професионален съвет какво е нивото ти на съответния език.
Ще направим план на обучение според времето с което разполагаш.