B2 - C1

Ниво B2 отговаря на независими потребители на езика, т.е. тези, които имат необходимата плавност, за да общуват без усилие с носители на езика. Важно е да се има предвид, че Общата европейска езикова рамка (CEFRL) е системата, която определя и обяснява различните нива на устно и писмено изразяване и разбиране за езици като английския. Състои се от 6 референтни нива: три блока (A или основен потребител, B или независим потребител и C или опитен потребител), които от своя страна са разделени на две поднива, 1 и 2.

Компетенции на ниво В2
Може да разбира основните идеи на сложен текст както по конкретни, така и по абстрактни теми, включително технически дискусии в своята област на специализация.
Може да взаимодейства със степен на плавност и спонтанност, което прави редовното взаимодействие с носителите на езика напълно възможно без напрежение за която и да е от страните.
Може да създаде ясен, подробен текст по широк кръг от теми и да обясни гледна точка по актуален въпрос, като посочи предимствата и недостатъците на различни възможности.

Ниво C1 отговаря на владеещите езика, т.е. тези, които могат да изпълняват сложни задачи, свързани с работа и учене. Важно е да се има предвид, че Общата европейска езикова рамка (CEFRL) е системата, която определя и обяснява различните нива на устно и писмено изразяване и разбиране за езици като английския. Състои се от 6 референтни нива: три блока (A или основен потребител, B или независим потребител и C или опитен потребител), които от своя страна са разделени на две поднива, 1 и 2.

УМЕНИЯ НА НИВО С1
Един от въпросите, които може да си зададете, когато прочетете тази информация, е какви езикови умения характеризират човек, който може да докаже, че има ниво C1 по английски? CEFRL определя следното:
Той/тя може да разбере широк набор от по-взискателни, по-дълги текстове и да разпознае имплицитно значение в тях.
Той/тя може да се изразява свободно и спонтанно, без много очевидно търсене на правилния израз.
Той/тя може да използва езика гъвкаво и ефективно за социални, академични и професионални цели. Той/тя може да създаде ясен, добре структуриран, подробен текст по сложни теми, показващ правилното използване на организационни модели, връзки и кохезионни устройства.

 

Full English Course: Upper-Intermediate to Advanced Level (B2-C1)

Wednesday, Saturday

18 Sept. – 20 June

77

18:45 – 20:45

(2 X 963) lv.

Full English Course: Upper-Intermediate to Advanced Level (B2-C1) online

Wednesday, Saturday

18 Sept. – 20 June

77

18:45 – 20:45

(2 X 963) lv.

Запази час за консултация

След консултация с наш учител, ще ти дадем професионален съвет какво е нивото ти на съответния език.
Ще направим план на обучение според времето с което разполагаш.