БЕЛ (3-6 клас)

В часовете по български език и литература за ученици от 3-6 клас нашата Академия се фокусира върху развитието на езиковите умения и разбирането на българската литература у учениците.

Учебната програма има за цел да подобри уменията им в четенето, слушането, говоренето и писането, както и да запознае учениците с различни литературни произведения и жанрове.
Ето основните области, които нашите ученици обикновено изучават по български език и литература в тези класове:

Четене с разбиране: 

Учениците учат и се упражняват да четат различни текстове, включително разкази и стихове. Те развиват умения за разбиране, анализиране и тълкуване на контекста, както и за идентифициране на ключови идеи, главни герои и елементи от историята.

Лексика и граматика: Учениците разширяват своя речников запас и научават за различни словоформи, части на речта, структура на изречението и граматически правила. Те работят върху изграждането на правилни и свързани изречения, както и върху подобряването на техния правопис и пунктуация.
Умения за писане: Учениците развиват уменията си за писане чрез различни видове писмени задачи, като разкази, описателни текстове, писма и есета. Те се учат да изразяват мислите си ясно, да организират идеите си и да използват подходящи езикови конвенции.

Литературен анализ: Студентите изследват българската литература, като изучават избрани произведения, включително както класически, така и съвременни произведения. Научават за видни български автори, техния принос в литературата, историческия и културен контекст на техните произведения. Учениците обсъждат и анализират герои, теми, литературни средства и цялостното значение на текстовете.
Устна комуникация: Учениците участват в дискусии, презентации и публични изказвания, за да подобрят устните си умения. Те се учат как да изразяват мнението си, да слушат внимателно и да участват ефективно в разговори.

Поезия и рима: Учениците изследват различни форми на поезия, включително рими и ритми. Те научават за различни поетични средства и техники и може дори да имат възможност да композират свои собствени стихове.

Българска култура и история: Учебната програма често включва аспекти от българската култура, традиции и история, за да осигури по-широко разбиране на езика и литературата. Учениците могат да научат за бележити български личности, фолклор, традиции и значими исторически събития.

 

Bulgarian Language and Literature (3-6 grades)

Wednesday, Saturday

18 Sept. – 23 June

78

18:45 – 20:45 (Wed.)

14:30 – 16:30 (Sat.)

(2 X 975) lv.

Запази час за консултация

След консултация с наш учител, ще ти дадем професионален съвет какво е нивото ти на съответния език.
Ще направим план на обучение според времето с което разполагаш.