Level

Дни

От – До

Брой лекции

Времетраене

Цена

IELTS (Academic, General)

Monday, Wednesday, Friday

18 Sept. – 17 Dec.

39

9:00 – 11:45;

15:45 – 18:30

1287 lv. 

IELTS (Academic, General) online

Monday, Wednesday, Friday

18 Sept. – 17 Dec.

39

18:45 – 20:45

1287 lv. 

Арменски за малки

Saturday

18 Sept. –  29 June

39

10:00-12:00

(2 X 585) lv.

Арменски за възрастни

Sunday

18 Sept. – 23 June

39

14:30-16:30

(2 X 585) lv.

Арменски за възрастни – online

Sunday

18 Sept. – 23 June

39

11:00 – 13:00

(2 X 585) lv.

TOEFL online

Tuesday, Thursday, Saturday

18 Sept. – 17 Dec.

39

21:00 – 23:00

1287 lv.

CAE

Monday, Wednesday, Friday

18 Sept. – 17 Dec.

39

9:00 – 11:45;

15:45 – 18:30

1014 lv.

FCE

Tuesday, Saturday

18 Sept. – 17 Dec.

26

16:30 – 18:30

572 lv.

Английски за млади учащи: Начинаещо до средно ниво (A1-B1)

Tuesday, Friday

18 Sept. – 20 June

77

18:45 – 20:45

(2 X 963) lv.

Английски за млади учащи: среден до по-висок среден (B1-B2) + НВО/ ДЗИ Английки Език

Tuesday, Friday

18 Sept. – 20 June.

77

18:45 – 20:45

(2 X 963) lv.

Английски за млади учащи: среден до по-висок среден левел (B1-B2) + НВО/ ДЗИ Английки Език online

Tuesday, Friday

18 Sept. – 20 June.

77

18:45 – 20:45

(2 X 963) lv.

Английски за възрастни: Начинаещо до средно ниво Level (A1-B1)

Monday, Thursday

18 Sept. – 20 June

77

18:45 – 20:45

(2 X 963) lv.

Английски за възрастни: Начинаещо до средно ниво (A1-B1) online

Monday, Thursday

18 Sept. – 20 June

77

18:45 – 20:45

(2 X 963) lv.

English for Adults: Intermediate to Upper-Intermediate Level (B1-B2) 

Monday, Saturday

8 Sept. – 20 June

77

18:45 – 20:45

(2 X 963) lv.

English for Adults: Intermediate to Upper-Intermediate Level (B1-B2) online

Monday, Saturday

8 Sept. – 20 June

77

18:45 – 20:45

(2 X 963) lv.

Full English Course: Upper-Intermediate to Advanced Level (B2-C1)

Wednesday, Saturday

18 Sept. – 20 June

77

18:45 – 20:45

(2 X 963) lv.

Full English Course: Upper-Intermediate to Advanced Level (B2-C1) online

Wednesday, Saturday

18 Sept. – 20 June

77

18:45 – 20:45

(2 X 963) lv.

Bulgarian for Foreigners 

Thursday, Sunday

18 Sept. – 23 June

78

16:30 – 18:30

(2 X 975) lv.

Bulgarian for Foreigners online

Thursday, Sunday

18 Sept. – 23 June

78

16:30 – 18:30

(2 X 975) lv.

Bulgarian Language and Literature (3-6 grades)

Wednesday, Saturday

18 Sept. – 23 June

78

18:45 – 20:45 (Wed.)

14:30 – 16:30 (Sat.)

(2 X 975) lv.

Mathematics (3-6 grades)

Thursday, Sunday

18 Sept. – 23 June

78

16:30 – 18:30

(2 X 975) lv.

Bulgarian Language and Literature (8-11 grades)

Tuesday, Saturday

18 Sept. – 23 June

78

16:30 – 18:30

(2 X 975) lv.

Bulgarian Language and Literature (8-11 grades) online

Tuesday, Saturday

18 Sept. – 23 June

78

16:30 – 18:30

(2 X 975) lv.

Mathematics (8-11 grades)

Thursday, Sunday

18 Sept. – 23 June

78

18:45 – 20:45

(2 X 975) lv.

Mathematics (8-11 grades) online

Thursday, Sunday

18 Sept. – 23 June

78

18:45 – 20:45

(2 X 975) lv.

НBO БЕЛ (12 grade)

Sunday

18 Sept. – 23 June

39

12:15 – 14:15

(2 X 585) lv. 

НBO БЕЛ (12 grade) online

Sunday

18 Sept. – 23 June

39

12:15 – 14:15

(2 X 585) lv. 

НBO Математика (12 grade)

Sunday

18 Sept. – 23 June

39

14:30 – 16:30

(2 X 585) lv.

НBO Математика (12 grade) online

Sunday

18 Sept. – 23 June

39

14:30 – 16:30

(2 X 585) lv.

НBO БЕЛ (7 grade)

Sunday

18 Sept. – 23 June

39

10:00 – 12:00

(2 X 585) lv.

НBO БЕЛ (7 grade) online

Sunday

18 Sept. – 23 June

39

10:00 – 12:00

(2 X 585) lv.

НBO Математика (7 grade)

Sunday

18 Sept. – 23 June

39

12:15 – 14:15

(2 X 585) lv.

НBO Математика (7 grade) online

Sunday

18 Sept. – 23 June

39

12:15 – 14:15

(2 X 585) lv.

Английски за възрастни: Начинаещо до средно ниво