БЕЛ (8-11 клас)

Учебната програма по български език и литература за 8-11 клас в България обхваща различни аспекти на българския език, включително граматика, литература и езиков анализ.

Ето общ преглед на темите, които обикновено се разглеждат по време на тези класове.

Граматика и езикови умения:
Разширена структура и синтаксис на изречението.

Граматични теми за напреднали като причастия, герундии и подчинителни наклонения.

По-сложни глаголни времена и наклонения.
Разширяване на речниковия запас и развитие на напреднало използване на речника.

Акцент върху правописа, пунктуацията и техниките за правилно писане.

Развитие на ефективни комуникационни умения, както устни, така и писмени.

Литература:
Изучаване на българската литература от различни периоди, включително произведения на известни български автори.
Задълбочен анализ и интерпретация на художествени текстове.

Изследвания на различни литературни жанрове като поезия, драма и проза.
Сравнителен анализ на българската литература с произведения от други култури.
Разбиране на литературни техники, теми и литературни средства, използвани в текстовете.

Критично мислене и формиране на лично мнение за литературните произведения.

Четене и разбиране:

Развитие на умения за четене, като прелистване, сканиране и анализиране на текстове.

Упражнения за разбиране за подобряване на разбирането на различни видове текстове.
Тълкуване и обобщаване на информация от текстове.

Развиване на умения за критично четене за оценка на текстове и идентифициране на гледната точка или пристрастие на автора.
писане:

Подобряване на уменията за писане чрез различни видове есета, доклади и упражнения за творческо писане.
Ефективно структуриране и организиране на идеи.
Развиване на личен стил на писане.
Наблягане на правилната граматика, речник и структура на изреченията.
Изследователски умения за събиране на информация и включването й в писмена работа.

Български език и литература:
Запознаване с историята и еволюцията на българския език.

Запознаване с българската култура, традиции и обичаи.
Проучване на бележити български дейци и техния принос в езика и литературата.

Анализиране на влиянието на други езици и култури върху българския.

 

Bulgarian Language and Literature (8-11 grades)

Tuesday, Saturday

18 Sept. – 23 June

78

16:30 – 18:30

(2 X 975) lv.

Bulgarian Language and Literature (8-11 grades) online

Tuesday, Saturday

18 Sept. – 23 June

78

16:30 – 18:30

(2 X 975) lv.

Запази час за консултация

След консултация с наш учител, ще ти дадем професионален съвет какво е нивото ти на съответния език.
Ще направим план на обучение според времето с което разполагаш.